17 januar 2011

Gad vide hvad der i virkeligheden skete…

Det var det spørgsmål, jeg sad tilbage med, da jeg havde læst Christian Jungersens bog: Undtagelsen.

I bogen får vi handlingen beskrevet gennem flere hovedpersoner – deres tanker, deres tolkninger af det, der sker omkring dem, - og deres tolkninger af de øvrige personer omkring dem. Netop denne fortællerstil efterlader et stort rum til tvivlen. Hvad er hvad?

Bogen handler om mobning. Et relevant og aktuelt emne.

Jungersen er en mester til psykologiske karakterskildringer. Og det er meget medrivende at læse om hovedpersonernes reaktioner, tolkninger og tanker om de små og store ting, der sker i et miljø præget af mobning og intriger. Ubehagelige og truende anonyme beskeder, små ”forglemmelser” af vigtige beskeder, flytning af arbejdsborde til og fra de bedste pladser i lokalet.

Handlingen udspiller sig i og omkring Dansk center for Folkedrabsforskning. Efterhånden som mobningen på kontoret udvikler sig, bliver der tydeliggjort en parallel mellem folkedrab og mobning. Plottene på de to problemstillinger bliver mere og mere ens.

Men hvad er virkelighed – og hvad er fantasi? Er det virkelig så slemt? Er det ikke bare overreaktioner og overfortolkninger?

Bogens fortællerstil efterlader et godt rum for denne tvivl. Vi får indblik i en række subjektive opfattelser og selvopfattelser. I selvopfattelsen er alle hovedpersonerne sårbare, gode og ”uskyldige” mennesker, med hver deres forståelige historie. I opfattelsen af omgivelserne, har de øvrige personer mange meget stærke motiver, hensigter – og indflydelse.

Undtagelsen – er en god bog til forståelse for problemstillingerne omkring mobning – og hvad det kan gøre ved mennesker.

For de der har oplevet kriseramte miljøer, hvor intriger og mobning fylder meget i hverdagen – er der mange genkendelige elementer i Jungersens bog. Netop tvivlens rum for fortolkninger – er noget, der præger miljøer med mobning. Menneskers opfattelser af andre og andres hensigter, kan køre ud af nogle tangenter, der kan virke meget uvirkelige og ”fantasifulde.

Sandheden
Undtagelsen giver også en god indfaldsvinkel til at tænke over begrebet: Sandhed. Sandheden om de ting, der sker – og menneskers motiver og hensigter med deres handlinger.

Nogen former for sandhed – vil vi altid kunne finde frem til. Den konkrete og håndgribelige sandhed. Hvis der er en, der kaster en sten mod en rude, og denne rude så går i stykker – så er det en håndgribelig sandhed, som det er svært at komme uden om. Den sandhed, der efterlader et rum til tvivl og fortolkninger, er: Hvorfor? Hvilke motiver og hensigter lå bag denne handling.

Når vi søger sandheden om andres motiver og hensigter, bevæger vi os ud i en gråzone – hvor sandhed i højere grad kommer til at handle om tro. Tror vi på mennesker, og det de siger – eller gør vi ikke?

Læs mere om: Christian Jungersen og Undtagelsen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Hej...

Har du andre synsvinkler, viden, oplevelser - så skriv en kommentar...

Venlig hilsen Ulla...