30 oktober 2011

Giver guddommeliggørelsen af Jesus - kristendommen problemer med nutidsaktualiteten?

Der er mange elementer i kristendommen, der kan give anledning til diskussion, når det gælder problemer med nutidsaktualiteten. Et af dem er Jesus – og hans rolle i den kristne tro.

Har han eksisteret? Og i givet fald – er beretningerne om hans guddommelige evner virkelige? Eller er han en fiktion? Biblen er jo skrevet på en tid, der var meget forskellig fra vores. Og beretninger og overleveringer af oplevelser er foregået med en anden viden – og på en anden måde, end den vi kender i dag.

Tolkningen af Jesus – og hans rolle i den kristne tro – er meget central for opfattelsen af kristendommen.

Var Jesus et menneske – eller var han en guddommelig skikkelse? Var Jesus et menneske?)

Det giver en afgørende forskel i bibeltolkningen og dermed kernebudskabet i kristendommen.
  1. Var Jesus et menneske – kan beretningen om hans liv tolkes som en menneskelig lærevej.
  2. Var Jesus en guddommelig skikkelse – kan beretningen om han liv tolkes til menneskets håb om "udefrakommende" / guddommelig mirakuløs frelse fra det jordiske menneskeliv.
Som jeg ser det, giver det to væsensforskellige kernebudskaber: Lærevej eller håb om frelse.

Men dermed også to forskellige fokuseringer: Det nærværende og vedkommende menneskeliv – eller drømmen om det fraværende himmelske paradis…

...

Se kommentarer til indlægget på siden: » Ullas Vinkler...

...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Hej...

Har du andre synsvinkler, viden, oplevelser - så skriv en kommentar...

Venlig hilsen Ulla...