01 august 2014

Den tværreligiøse ”formel”

Den tværreligiøse "formel"
Sammenhængene mellem universel og social orientering
Universel orientering: Den gode altfavnende guddom

Social orientering: Fremme den fredelige tværkulturelle sameksistens


Orientering 2


Orientering 3
Universel orientering: Belønning og afstraffelse

Social orientering: Dogmatisk: Regler og ritualer skal følges slavisk for at behage en hård og straffende guddom


Orientering 5


Orientering 6


Universel orientering: Status og hierarki

Social orientering: Ekstremister: Status ved udryddelse af anderledestænkende

Religiøst tilhørsforhold
Religion 1
Religion 2
Religion 3
Religion 
4
Religion 
5

Egen erfaringsbaseret skematiske opstilling af sammenhængene mellem universel og social orientering. Lavet på baggrund af debatter og videndeling omkring det tværkulturelle samfunds problematikker.

Den universelle orientering går på tværs af religiøse og kulturelle forskelle, og spiller en afgørende betydning for opfattelsen og indstillingen til andres kulturelle og religiøse baggrund.

 » Diagnoser og tankesystemer

 » Stereotype identiteter og mangesidede personligheder

 » En fælles trosdimension er central for det tværreligiøse kulturmøde

 » Troen – og de religiøse "kanter"

 » Du er et meget dejligt menneske

 » Folkekirken kvæler det spirituelle ved at dyrke det institutionelle

 » Den universelle kerneværdi, der definerer det gode

 » Kan menneskerettigheder og demokrati repræsentere en tværkulturel sammenhængskraft?

 » TROSVINKLER

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Hej...

Har du andre synsvinkler, viden, oplevelser - så skriv en kommentar...

Venlig hilsen Ulla...