18 juni 2010

Dødeligheden og livsglæden i nu'et

Det er vigtigt til enhver tid at huske på, at livets tyngdepunkt ligger i nuet – og at målet ikke helliger midlet – når det gælder menneskelige omkostninger.

Der er mange menneskelige omkostninger forbundet med vores nuværende samfundsmodel. Ældre der ikke får den hjælp, de har behov for – unge der ikke får et godt fodfæste til et godt voksenliv – alvorligt syge der oplever en dårlig behandling i sundhedsvæsnet – og socialt marginaliserede, der oplever et liv i kamp for at blive accepteret af samfundet.

Mange af de omkostninger legaliseres som nødvendige ofre for samfundets overlevelse og udvikling.

Simone de Beauvoir udgav i 1981 romanen ”Alle mennesker er dødelige” – om italieneren Raymond Fosca der omkring år 1300 drikker udødelighedens eliksir. Beretningen om hans liv i århundrederne derefter viser hans stigende erkendelse af, at magt, kærlighed og rigdom er intet, når det måles med evighedens målestok.

Mennesker har til alle tider stræbt efter ”udødeligheden” – i mange forskellige afskygninger. Helbredende livstidsforlængelse er den åbenlyse variant – som også har opnået nogle muligheder, der giver etiske dilemmaer – i form af stillingtagen til et værdigt liv og en værdig død. En anden variant er stræben efter storhed, magt og personlige monumenter, der vil indgå i historieskrivningen. En tredje variant er stræben efter at kunne styre, kontrollere og forbedre et samfunds livsudfoldelse og livsmuligheder.

Den menneskelige stræben har mange positive aspekter – som mange af os meget nødig vil undvære. Det giver mening, mål og livsmuligheder for mange.

Men det er et problem, når den stræben tager overhånd og bliver selve livets essens – på bekostning af det enkelte menneskes livsglæde og livsudfoldelse i nuet.

Livstid og livsudfoldelse er det stof livet er gjort af – og i kampen for at opnå mere livstid og bedre livsudfoldelsesmuligheder i stor målestok – forsvinder formålet med at opnå mere livstid og bedre livsudfoldelsesmuligheder. Det bliver mere livstid og bedre muligheder – for kunne kæmpe for mere livstid og bedre muligheder – for at kunne kæmpe for mere livstid og bedre muligheder – for at kunne kæmpe for mere … …alt imens mange menneskers livsudfoldelsesmuligheder i deres livstid bliver meget kraftig reduceret…

Det enkelte menneske er dyrebart – og det enkelte menneskes livstid er dyrebar.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Hej...

Har du andre synsvinkler, viden, oplevelser - så skriv en kommentar...

Venlig hilsen Ulla...