16 juni 2010

Mindset og tankens kraft

Så er der igen lanceret en metode til hurtig succes – Millionøsemetoden.

Det har givet anledning til en del debat og kritik – blandt andet på TV2's debatside.

Der er i og for sig intet nyt under solen – i det koncept der bliver lanceret. Det er meget brugte metoder indenfor meget selvudvikling – at arbejde med menneskers Mindset. Det vil sige menneskers måder at forholde sig til udfordringer, problemer, modgang – og opfattelse af hvad der er realistiske mål. Man kan komme ud for tilsvarende modeller i jobsammenhænge. Jeg har også oplevet det på et "tvangskursus" for ledige for mange år siden. Det var en ganske forfærdelig gang "varm luft".

Men det er meget interessant – at få problemstillingen op at vende.

Og jeg er fuldt ud enig i meget af den kritik, der er. Konceptet er urealistisk – og peger lidt fingre ad dem, der står med reelle problemer, der ikke bare lader sig løse ved "tankens kraft".

Men en kritik af dette koncept, er også en kritik af den lidt almene holdning, der mange går igen, når det drejer sig om mennesker, der kommer i klemme i samfundet. Det selvforskyldte aspekt, som mennesker "bare" kan gøre noget ved…

Det er også mange gange urealistiske krav, kritik og forventninger…

Der skal mere end "tankens kraft" til at leve livet – og takle livets udfordringer…

Men Millionøsemetoden er jo helt i tråd med samtidens religiøse tro på Selvet og Selvets udvikling – som omdrejningspunkt for livets mening…

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Hej...

Har du andre synsvinkler, viden, oplevelser - så skriv en kommentar...

Venlig hilsen Ulla...